MISTRAL ATS

Zpět na Katalog plachet / Back to the Sails Catalogue

Plachty MISTRAL z počátku 90. let demonstrují nástup MONOFILMU a do tohoto „výstavního katalogu“ byly zařazeny ze dvou subjektivních důvodů.
A.T.S. 7.5. – Gaastra pro Equipe byla poslední plachtou, kterou jsem si pořídil v době své aktivní WS (kari)éry.
Druhá, ještě více monofilová, plachta MISTRAL Power Slalom ze stejného období ukazuje kam technický vývoj v devadesátkách také směřoval… *

The Mistral A.T.S. for Equipe and MISTRAL Power Slalom demonstrates the beginning of the monofilm era. Compare this plastic transparent wings with previous colorfull buterflies in this „exhibition catalogue“ **

S304 – Mistral A.T.S. 7.5 (1990?)
Mojí první a poslední monofilmovou plachtu jsem si koupil asi v roce 1991 v bazaru u železničního mostu na Smíchově.

S305 – Mistral Power Slalom 6.0 (1992?)
Monofilmovou plachtu do sbírky věnoval Pepa Valdman.

3. Mistral 1990

* P.S. napsal už někdo někde, že „MONOFILM zabil windsurfing“?
** Did anybody ever write, that MONOFILM had killed WINDSURFING? O.K. just kidding.

Dokumentace / Documentation:
Thanks for Mistral 1990 leaflet to Dimitris Savidis (Hitthewave blog).