Vintage Windsurf Ads / Dobové reklamy a prospekty

Zpět na hlavní menu /  Expo / Katalog plachet / Katalog prken / Made in Czechoslovakia
Back to main menu /  Expo / Sails catalogue / Boards catalogue 

When our old exhibits were brand new hits. Check our gems on contemporary 70´s, 80´s and 90´s brochures and ads. The boards and sails featured here (and many more) can be found in our collection … from A to Z according to producers brand names, from the oldest to younger. Enjoy…

Zde najdete dobové prospekty a reklamy k některým našim exponátům… To co vidíte zde na obrazovce (a mnohem více), to najdete v naší sbírce (samozřejmě, ne tak nablýskané, ale zato autentické; pokud je na obrázku-stránce více modelů nebo velikostí, máme vždy alespoň jeden z vyobrazených).
Řazeno od A do Z podle jména výrobce… od nejstaršího k mladším..


V popisu obrázku je pro orientaci evidenční číslo příslušného exponátu.
The exhibit number is in the description of each picture.

Sources:
Most pics/scans are from the WINDSURFINGMUSEUMPRAGUE archives (producer´s brochures, SURF and other magazines).

11 pictures here are used with kind approval from the Hitthewave blog of our friend and supporter Dimitris Savidis – the very best archive of oldschool brochures. Must see for every old school fan!


Thanks for other pics to my friends
Andrea Windsurfing Virtual Museum
Bart – Oldschool windsurfing
Claudia Sardinia Windsurfing Museum,
Jan, Konrad, Marcello and Peter.
The source of a few ads is unfortunately not identified. If it´s “yours”, please let us know on ws1975@post.cz.

B307 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog)
B095+B096 – WSM
B089 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog) 
B100 – WSM
B323 – WSM
B320 – WSM
B114 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog)
B097 – Jan Cas Smit
S151 – Konrad Romer
B009+B015+B054 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog)
B009+B015 – WSM
S 059 – web?
S059+B054 – web?
B054 – web?
B104 – WSM
B074+S093+S094 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog)
B065 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog) + Bart van Heesch
B303 – web?
B080 – WSM
B058 – WSM
B088+B090 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog)
B309 – Dimitris Savidis (Hitthewave blog)
B318 – WSM
S134 – WSM
S079+S080 – Marcello Rivalta + Dimitris Savidis (Hitthewave blog)+B0
S057+B116 – WSM
B057+S175 – WSM  
B006+S102 – Peter Zendman
B018+B108 – Claudia Pizh – Sardinia Windsurfing Museum (SURF magazíne)
B306 – WSM
B011 – WSM (oldest + world record)
B011 – Andrea Pangrazi – Windsurfing Virtual Museum (Suzuki pic)
B011+B053 – WSM

+) Stránka je průběžně aktualizována i díky vašim příspěvkům. Těšíme se na jakékoliv doplnění, opravy a upřesnění na email ws1975@post.cz.