ARTIS Alka – B051

Zpět na hlavní menu /  Expo / Katalog plachet / Katalog prken 
Back to main menu /  Expo / Sails catalogue / Boards catalogue 

ALKA sailboard was designed in 1979 by Frantisek Hadaš, the Czechoslovakian representative in archery. The combo was put into serial production in 1980. We have 3 ALKAs in our museum collection and the original production mould.

Oplachtěné prkno ALKA bylo navrženo v roce 1979 Františkem Hadašem, reprezentantem Československa v lukostřelbě. ALKA byla uvedena do sériové výroby v roce 1980, před jeho odjezdem na olympiádu v Moskvě. Ve sbírce našeho musea máme 3 ALKY a dokonce i originální formu, ve které je ARTIS v Modřanech vyráběl.

Documentation / Dokumentace: Jarka Vykydalová

Thanks for green ALKA donation / Děkujeme paní Jarce Vykydalové, která nám v roce 2021 darovala zelenou ALKU a originální dokumentaci 🙂

Our orange ALKA – the first one / Naše oranžová (první) ALKA

An original rig and production mould / Původní oplachtění a výrobní forma ve které ALKY v Modřanech vznikaly.

Our 2nd ALKA (white one) and 3rd ALKA (green one). The blue one is not ours 😉 / Naše 2. ALKA – bílá a naše 3. ALKA – zelená. Modrou ve sbírce nemáme – foto je z inzerátu /

Provided for Non-Commercial and Educational Use only. If you really feel the need to copy and repost images and museum web page content, please respect credits & sources (at least as they are stated).
We try to acknowledge the sources of used images and documents and give credits to those who deserve it. Please let us know if you find any omissions or mistakes. Thanks.