MISTRAL Streamline

Zpět na Katalog plachet / Back to the Sails Catalogue

Mistral již od 70. let sázel na výraznou barevnost a věnoval grafickému designu plachet velkou péči . Paleta pro sezonu 1987 patřila i mezi paletami Mistralu k těm výraznějším.

The Mistral Streamline sails from 1987. Yes, color matters.

S128 – Mistral Streamline 6.6 (1987)
Fialovozelený papoušek z mylaru obohatil sbírku v roce 2018.

Dokumentace / Documentation:
Thanks for 1987 catalogue to Konrad Romer.