B303 – LECHNER A390

Zpět na Katalog / Back to Catalogue

Dokumentace/Documentation: Díky / Thanks to Patrik Hrdina, Georges Marie and his Lechner Olympic A-390 facebook group and Old School Windsurfers group members.

Olympic Lechner evolution…1988 and 1992
Patrik hrdina, náš dvojnásobný olympionik /
Patrik Hrdina, Czech double Olympian
Barcelona ´ ´´92
Děkuji pane prezidente / Thank You Mr. President.
Nálezový stav / When I saw it for the first time…