B004 – Taipan

Zpět na Katalog / Back to Catalogue

Dokumentace/Documentation:
(c) Stadion z archivu Karla Mencla / Stadion magazine from Karel Mencl archive